Beirat


S.E. Mustapha Adib

Botschafter der Libanesischen Republiktrenner


 S.E. Elmer Schialer, Botschafter von Peru

S.E. Elmer Schialer

Botschafter von Peru
trenner


S.E. Phumelele Stone Sizani

S.E. Phumelele Stone Sizani

Botschafter der Republik Südafrika
trenner


S.E. Khaled Galal Abdelhamid,

Botschafter der Arabischen Republik Ägypten

trenner


S.E. Gordan Bakota

Botschafter der Republik Kroatien

trenner